Flere oppgaver:

Løsningsskisse:


f(x) er en tredjegradsfunksjon med nullpunkter -1, 0 og 2. f(1)=4.

a) Finn uttrykket for f(x).

g(x) er en andregradsfunksjon g(x)=-a x (x-3)

b) Bestem parameteren a slik at arealene A1 og A2 blir like.

Løsningsskisse for oppgave b):