Stortingsvalg - Eksamen V2009

Eksempel på bruk av XML

H-P Ulven, 26.04.13

Se side 271, 272 og 273 i PiAS!

I alle eksemplene under skal vi liste ut all informasjonen i en datastruktur

omtrent slik:

Spørsmål nr:   1
Spørsmål:    Hvilket parti osv...
  Alternativ nr 0: H
  Alternativ nr 1: Frp
  Alternativ nr 2: SV
Media:      solberg.jpg
Fasit:      0
Spørsmål nr:   2
Spørsmål:    Spill av lydkuttet. Hvem hører du?
  Alternativ nr 0: KM Bondevik
  Alternativ nr 1: D Høybråten
  Alternativ nr 2: L Sponheim
Media:      hoybraten.mp3
Fasit:      1
Spørsmål nr:   3
Spørsmål:    Spill av intervjuet du ... osv 
  Alternativ nr 0: H og Frp
  Alternativ nr 1: H, Krf og V
  Alternativ nr 2: H, Krf, V og S
Media:      stoltenberg.flv
Fasit:      1

Først som array med objekter (assosiativt array):

var quizarray: Array = 
[
  { sporsmal:  "Hvilket parti osv...",
   media:   "solberg.jpg",
   alternativ: ["H", "Frp", "SV" ],
   fasit:   0
  },

  { sporsmal:  "Spill av lydkuttet. Hvem hører du?",
   media:   "hoybraten.mp3",
   alternativ: ["KM Bondevik","D Høybråten","L Sponheim" ],
   fasit:   1
  },

  { sporsmal:  "Spill av intervjuet du ... osv ",
   media:   "stoltenberg.flv",
   alternativ: ["H og Frp", "H, Krf og V", "H, Krf, V og S"],
   fasit:   1
  }
];

/// --- Lister ut all info i tabellen --- ///
for(i = 0; i < quizarray.length; i++) {
  trace("Spørsmål nr:   " + (i+1) );
  trace("Spørsmål:    " + quizarray[i].sporsmal);
  for(j = 0; j < quizarray[i].alternativ.length; j++){
   trace("  Alternativ nr " + j + ": " + quizarray[i].alternativ[j]);
  }//for j
  trace("Media:      " + quizarray[i].media);
  trace("Fasit:      " + quizarray[i].fasit);
}//for i

Tilsvarende med tabellen laget som XML variabel direkte i RAM:

var quizxml: XML =
  <quiz>
   <data>
     <sporsmal> Hvilket parti osv...</sporsmal>
     <media>solberg.jpg</media>
     <alternativ>H</alternativ>
     <alternativ>Frp</alternativ>
     <alternativ>SV</alternativ>
     <fasit>0</fasit>
   </data>
	 
   <data>
     <sporsmal> Spill av lydkuttet. Hvem hører du?</sporsmal>
     <media>hoybrate.mp3</media>
     <alternativ>K M Bondevik</alternativ>
     <alternativ>D Høybråten</alternativ>
     <alternativ>L Sponheim</alternativ>
     <fasit>1</fasit>
   </data>
	 
   <data>
     <sporsmal>Spill av intervjuet du ... osv</sporsmal>
     <media>stoltenberg.flv</media>
     <alternativ>H og Frp</alternativ>
     <alternativ>H, Krf og V</alternativ>
     <alternativ>H, Krf, V og S</alternativ>
     <fasit>1</fasit>
   </data>
  </quiz> ;
trace("Viser hele xml-fil (debug): ");
trace(quizxml);
trace("\n");
/// --- Lister ut all info i tabellen --- ///
for(i = 0; i < quizxml.data.length(); i++) {
  trace("Spørsmål nr:   " + (i+1) );
  trace("Spørsmål:    " + quizxml.data[i].sporsmal);
  for(j = 0; j < quizxml.data[i].alternativ.length(); j++){
   trace("  Alternativ nr " + j + ": " + quizxml.data[i].alternativ[j]);
  }//for j
  trace("Media:      " + quizxml.data[i].media);
  trace("Fasit:      " + quizxml.data[i].fasit);
}//for i

Tilsvarende med tabellen lagret som XML i ekstern fil quiz_xml.xml:

(Filen kan du skrive i NotePad og lagre som quiz_xml.xml istedenfor quiz_xml.txt.)

<quiz>
  <data>
   <sporsmal> Hvilket parti osv...</sporsmal>
   <media>solberg.jpg</media>
   <alternativ>H</alternativ>
   <alternativ>Frp</alternativ>
   <alternativ>SV</alternativ>
   <fasit>0</fasit>
  </data>
  <data>
   <sporsmal> Spill av lydkuttet. Hvem hører du?</sporsmal>
   <media>hoybraten.mp3</media>
   <alternativ>K M Bondevik</alternativ>
   <alternativ>D Høybråten</alternativ>
   <alternativ>L Sponheim</alternativ>
   <fasit>1</fasit>
  </data>
  <data>
   <sporsmal>Spill av intervjuet du ... osv</sporsmal>
   <media>stoltenberg.flv</media>
   <alternativ>H og Frp</alternativ>
   <alternativ>H, Krf og V</alternativ>
   <alternativ>H, Krf, V og S</alternativ>
   <fasit>1</fasit>
  </data>
</quiz>

I dette tilfellet må filen lastes med en URLLoader og lage en lytter-funksjon som ikke blir kjørt før filen er ferdig lagt inn i hukommelsen:

var url: URLRequest = new URLRequest("quiz_valg.xml");  // Filen
var loader: URLLoader = new URLLoader();         // Loader (som lyd)
loader.load(url);	                    // Vi laster filen inn i RAM
loader.addEventListener(Event.COMPLETE,xmlLastet);   // Kjører lytterfunksjon når filen er klar
/// --- Lister ut all info i tabellen --- ///
function xmlLastet(evt: Event): void {
  var quizxml: XML = new XML(loader.data);
  for(i = 0; i < quizxml.data.length(); i++) {
   trace("Spørsmål nr:   " + (i+1) );
   trace("Spørsmål:    " + quizxml.data[i].sporsmal);
   for(j = 0; j < quizxml.data[i].alternativ.length(); j++){
     trace("  Alternativ nr " + j + ": " + quizxml.data[i].alternativ[j]);
   }//for j
   trace("Media:      " + quizxml.data[i].media);
   trace("Fasit:      " + quizxml.data[i].fasit);
  }//for i
}//xmlLastet()