Studieteknikk

Læringsarbeid og læringsstrategier

H-P Ulven

Versjon: 0.0.5 - 26.08.07

(under arbeid, vil bli ajourført og forbedret gjennom skoleåret. Trykk F5 (Refresh) for å få siste versjon.)

Dokument til bruk i ASK og til disposisjon for alle lærere og elever ved Adolf Øiens skole.

Innhold:


10 tips om studieteknikk

 1. Tenk positivt!
 2. Planlegg arbeidet!
 3. Bruk hjelpemidler!
 4. Bruk flest mulig sanser!
 5. Let etter sammenhenger, systemer og assosiasjoner
 6. Varier arbeidsmåter og teknikker!
 7. Vær kreativ, fantasifull og humoristisk! (Du er kreativ, fantasifull og humoristisk! Se 1!)
 8. Andre kan gi deg ytre motivasjon (Belønning og straff.) Bare du selv kan gi deg indre motivasjon. (Glede, spenning og flytopplevelse)
 9. Læring er et arbeid som ingen andre kan gjøre for deg. Gjør arbeidet morsomt, lett og meningsfylt!
 10. Vær opplagt, mett og våken!

Synes du dette høres vanskelig ut? Kanskje det som følger i dette dokumentet kan gjøre det lettere for deg å gjøre det punktene over krever!

Studieteknikk

Hva er studieteknikk?

"Effektivitet er intelligent dovenskap!"

Studieteknikk er teknikker og arbeidsformer som effektiviserer innlæring av kunnskaper og ferdigheter.

Med effektivitet mener vi at man utnytter hjernen og tiden best mulig, slik at vi lærer mest mulig på kortest mulig tid og har det morsommere når vi lærer.

Hva er læring?

Læring skjer på flere nivåer:

Terminologi, språk, årstall og andre ting må ofte huskes for å legge grunnlag for videre læring i et fag eller et emne.

For å kunne anvende kunnskapen og bruke kunnskapen må man i tillegg forstå det man husker og lærer, slik at man kan diskutere og kommunisere med andre, løse problemer og finne løsninger der husking og bruksanvisninger ikke strekker til.

En test på om man har forståelseslæring (refleksjonslæring) er å teste om man kan delta i en diskusjon om emnet eller undervise andre i emnet.

Sjekkliste for reflektiv læring. (Forståelseslæring)

Hva vet vi om læring?

Det er spesielt to ting man skal huske på:

Pugg og ren memorering av fakta kan være nødvendig, men har liten varighet. Det man pugger glemmes fort!

Det man kan sette i sammenheng med andre ting og lage systemer, mønstre og assosiasjoner av huskes ofte resten av livet!

Dette er den helt grunnleggende kunnskap vi har om læring som alle forskere og pedagoger er enige om og som alle studieteknikker bygger på!

Motivasjon

"Den gode sirkel":

"Den onde sirkel":

Indre motivasjon krever:

Skolen og lærerne har et ansvar for å tilrettelegge fagstoff slik at kravene over er oppfylt.

Det er ikke alltid like lett å få til dette. Husk at du selv har et ansvar for å hjelpe læreren med dette! Ta initiativ og kom med forslag som kan motivere deg selv og andre bedre!

Lærere er ikke klovner eller ansatt i underholdningsbransjen, så den viktigste motivatoren er deg selv!

Tips hvis du skal gå løs på et læringsarbeid du ikke i utgangspunktet er motivert for:

Hjernens kapasitet

Det sies at hvert menneske har 100 millioner koblingsmuligheter i hjernen for hver eneste vanndråpe i havet!

Forskjellen mellom genier og idioter er liten, alle mennesker er utrolig intelligente og utnytter kanskje bare 10% av sin hjernekapasitet!

Hvis du arbeider litt mer og har bedre arbeidsformer og studieteknikk kan du bli mye flinkere og få mye bedre karaktererer enn andre som i utgangspunktet er flinkere enn deg.

Som i idrett er det de som trener og arbeider mest som blir best, ikke de som har mest talent!

Det er ikke intelligens og talent som er viktigst, men holdninger, selvdisiplin og arbeidsformer!

Hvordan fungerer hjernen?

Vi har utviklet oss lite de siste hundre tusen årene og hjernen er fremdeles programmert til å reagere på farer, f.eks. en tiger eller fiende.

 

Instinkter og gener gjør at vi reagerer på alt uventet og utenom det vanlige som skjer rundt oss. (Lyd, brå bevegelser, forstyrrelser,...)

 

Konsentrasjon er farlig! Det kan komme en tiger!

Det er derfor vi så lett blir avsporet når vi prøver å konsentrere oss, særlig hvis det vi prøver å konsentrere oss om er kjedelig og vanskelig!

Men, dette kan også utnyttes positivt:

Gjør det ensformige, rutinemessige og kjedelige uvanlig, morsomt og sprøtt!

Gjør det visuelt!

Bruk følelser!

Gjør det personlig!

Gjør alt du kan for å aktivisere forskjellige deler av hjernen:

Eksempler på teknikker og øvelser

Hvordan lese bedre?

10 Huskeregler for god leseteknikk:

1. Fokuser på flere ord samtidig.  
  Dette kan være vanskelig i starten, men det går med
  litt øvelse.      
         
2. Benytt mindre tid pr. fokusering.    
  Ikke vær redd for at det skal gå for fort for hjernen,
  Den kan oppfatte mange ganger fortere enn du tror.
  Det er bare litt uvant for deg i begynnelsen.  
         
3. Hopp over uvesentlige ord.    
  Disse har som regel ingen betydning for helheten.
         
4. Unngå tilbakehopp selv om noe er litt uklart.  
  Hvis du er redd for å gå glipp av noe, så sett heller et
  merke i margen for så å komme tilbake til det senere.
  Sjansen er store for at du oppfattet ordet riktig
  utifra tekstens sammenheng, eller at ordet viste seg å
  være uvesentlig for helheten.    
         
5. Benytt en finger/penn langs venstre marg eller langs
  linjen for å lede øyet.    
         
6. Ikke si ordene inne i deg (evnt. høyt). Det tar tid.
         
7. Ikke beveg leppene når du leser.  
         
8. Ikke flytt hodet fra side til side...  
         
9. Kutt ut resten av setningen hvis du føler du allerede har
  fattet poenget.      
         
10. Alt skal ikke leses like fort. Lær deg å tolke tegn i teksten.

 

Test deg selv:

Ta en vanlig bok og les i 5 minutter. Tell opp ordene. Del antall ord på 5 og du har funnet din "O.I.M" eller "ord i minuttet".

Etter at du har lært deg teknikken med å fokusere på grupper av ord og trent aktivt på den et par uker kan du forsøke igjen.

Leste du f.eks. 250 o.i.m. første gang vil du antagelig ligge på 400 o.i.m. etter 2 uker med trening!

Tenk på:

Hvordan huske bedre?

Som før nevnt er det viktigste når det gjelder å øke hukommelsesevnen er å legge forholdene til rette for assosiasjoner.
(Assosiere betyr å forbinde ting, å knytte ting sammen.)

Alle husketeknikker bygger på systemer for å systematisere assosiasjonsprosessen og stimulere denne ved å:

Lag en historie!

Skal du huske ord (gloser?) kan du prøve å lage en historie der alle ordene forekommer!

Husk da på:

Hvordan huske tall (Årstall? Pinkoder? Telefonnummer?...)

Samme teknikk her. Men først må hvert tallsiffer knyttes til et ord.

Et mulig system er: (Basert på rim)

0,10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
sti gren bro bre (tre) slire rem kjeks tyv potte hi

Et annet system: (Basert på form.)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
egg, fotball, ballong blyant, stolpe svane (hals som to-tall) håndjern (åpent) seilbåt krok elefant (snabel) stupebrett snømann, timeglass ballong i snor, tomahawk
Eksempel:

Huske pinkoden 6391:

Elefant, håndjern, ballong i snor, stolpe.

Kan f.eks. gi oss historien/bildet: Elefanten var festet med håndjern til en ballong og kolliderte med en stolpe.

 

Stadfestingsteknikken

(Se f.eks. Memo, Oddbjørn By)

En teknikk som har kommet de senere årene og har vist seg å være svært effektiv, er å bruke reiseruter og rom i bygninger.
Det viser seg at alle mennesker er gode på å huske reiseruter (veien til skolen, treningslokalet, hytta, butikken,...) og rommene i huset, på skolen, o.s.v.

Dette finnes i langtidshukommelsen allerede! Dette kan vi utnytte!

Eksempel på memorering av det periodiske system:

Badekar (hydrogen/vannstoff) på trappen, ballong (helium) i gangen, litermål (Lithium) hengende i taklampen i stuen, ...

Se også

som inneholder andre teknikker, øvelser og demonstrasjoner.

Hvordan ta notater?

For det første: Ikke understrek!

Prøv å gå over til å tegne figurer og symboler i margen:

!, ???, =, #, <->, <- ? ->, <=, =>, , , ...

Lag deg ditt eget symbolsystem:

Det eksisterer ikke dumme spørsmål, hvis det er noe du ikke forstår så skriv det ned og spør andre!

Lag oppgaver! Lek at du er lærer!

Egne notater:

Flere muligheter her, eksperimenter og finn din egen stil:

Tankekart, hjernekart, mind-map (Buzan)

Ikke mest effektive hjelpemiddel for huskelæring. Best egnet til foredrag, oversikter, systematiseringer eller som rydderedskap, for eksempel referat fra idemyldring på et gruppemøte.

http://www.matchware.com/en/products/openmind/OpenMind2/examples.htm

Tegninger/figurer/tegneserier

Godt egnet til å huske navn og handling i f.eks. en roman. Fokuser på nøkkelbegivenheter. Overdriv og kariker.

"Boksologi"

Bokser og piler brukes mye, særlig når man er opptatt av sammenhenger og relasjoner mellom begreper, personer eller emner.

Punktliste/disposisjon/figurer

Fungerer best på ting du allerede kan en del om og som kortform (til foredrag, fuskelapp, notatark til eksamen o.s.v.) og oppsummering av noe du allerede har jobbet mye med.

Vær og klima

Systematisering, arkivering og gjenfinning

Papyrusruller, boktrykkerkunsten og senest informasjonsteknologien har vært revolusjoner i menneskehetens historie, da disse teknologiene i større og større grad har gjort det mulig å:

Som en lærende person må du også lage deg et system for å ta vare på din egen kunnskap i form av loggbøker, notater, lærebøker o.s.v.

Det finnes ingen fasit på hvordan dette bør gjøres, men du bør tenke på:

Planlegging

De tre læringsrom (Prinds, Danmark)

I Undervisningsrommet formidles basis-kunnskaper og ferdigheter, helst i dialog mellom klasse og lærer, aktiviteten styres av læreren som er formidler av nytt stoff I Treningsrommet jobber elevene individuelt eller i grupper med å trene inn faglige kunnskaper og ferdigheter fra undervisningsrommet, i eget tempo med lærere som trener og spørsmålsstiller I Studierommet (praksisromet/laboratoriet) jobber elevene i grupper med autentiske emner og problemstillinger, elevene forholder seg til omverden ved å skaffe seg kunnskap i kommunikasjon med andre, læreren er konsulent

Denne danske modellen kan være en rettesnor for å tenke i gjennom:

Hva gjør jeg i skoletimene, hva gør jeg i studietiden, hva gjør jeg alene/hjemme?

Referanser

 1. Studieteknikk av Axel Dahl. (Rådgiver Nina Wesenberg har dette heftet.)
 2. Memo, Oddbjørn By,Kagge Forlag AS, 2006, ISBN 13 978-82-489-0580-6/ISBN 10 82-489-0580-2
 3. Veiviseren i praksis, Kari Lise Barstad, Aschehoug, 2000, ISBN 82-03-32631-5
 4. Kreative hukommelseskart (Mind-Maps), Bjørn Ringom, Mesna-Trykk AS, ISBN 82-90644-01-9
 5. Ny landing i videregående skole, del 2: Studievaner og studieteknikk, Rannveig Åse, Aschehoug, 1990, ISBN 82-03-13495-5
 6. Aftenposten 17.08.06: Selvdisiplin gir gode karakterer.
 7. Ansvar for egen læring - Hva kjennetegner den profesjonelle elev. Ivar Bjørgen, ...
 8. Mindmap - tankekart programvare:
  1. http://www.mindmap.com/
  2. http://freemind.sourceforge.net/ (gratis!)
 9. Pedagogisk Psykologi, Anita Woolfolk, Tapir 2004, 82-519-1863-4 (Mest brukte læreverk i lærerutdanning i USA, brukes av Program for lærerutdanning, NTNU.)
 10. ...